Jak si objednat loď?

Foto Voda

Telefonicky, nebo e-mailem si ověřte, zdali Váš požadavek, co do termínu a počtu lodí, můžeme splnit.V kladném případě proveďte ústní, nebo písemnou objednávku. *)
V objednávce prosím udávejte: termín výpůjčky (uveďte i přibližný čas pro převzetí lodí), počet kánoí, pádel, barelů a vest (i velikost), dopravu (uveďte předpokládané místo pro převzetí, případně i navrácení lodí), jméno a příjmení, kontaktní adresu, mobil, e-mail.

Kánoe včetně vybavení Vám předběžně zarezervujeme a obratem Vám e-mailem nebo poštou zašleme Půjčovní řád a Potvrzení o rezervaci, kde bude Vaše objednávka vyčíslena (materiál včetně přepokládané dopravy) a uvedena doba splatnosti. Zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného (t.j. bez dopravy), je možné zaslat na účet, složenkou nebo zaplatit v hotovosti. Zaplacením zálohy je Vaše rezervace potvrzena a Vy o tom budete vyrozuměn. Nebude-li dodržena doba splatnosti, rezervace bude stornována a lodě budou uvolněny dalším zájemcům.
I po zaplacení zálohy je možno objednávku měnit či doplňovat. Pokud se výrazně nemění počet lodí či dní, záloha zůstává v původní výši. Při předávání materiálu sepíšeme Smlouvu o pronájmu, dohodneme dobu a způsob navrácení, provedeme fakturaci včetně předpokládané dopravy, odečteme zálohu, započítáme slevy, případné storno a celá objednávka se hotově zaplatí .

*) Rada pro nové zákazníky.
Naším cílem je Vaše spokojenost. Vždy se snažíme Vašim požadavkům vyhovět v maximální možné míře. Tím ale vzniká celá řada variant odvislých od Vašich požadavků a našich možností. Abyste se při písemné objednávce mohli v množství standardních i nadstandardních služeb snáze orientovat, doporučujeme Vám telefonický kontakt.